Zelená úsporám - Nabídka služeb

Domovská stránka / Zelená úsporám / Nabídka služeb

 Zápis realizačních firem do SEZNAMU ODBORNÝCH DODAVATELŮ 

Dodavatel prací spojených s opatřením dotačního programu Zelená úsporám musí být zapsán v seznamu odborných dodavatelů. 

Seznam odborných dodavatelů (SOD) je seznamem, do kterého SFŽP zapisuje dodavatele - poskytovatele služeb, kteří o zápis do seznamu požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, jež jsou v rámci Programu podporované. Jedině dodavatelé zapsaní v SOD mohou provádět realizaci opatření podporovaných programem. Výjimkou je oblast podpory B (pasivní výstavba), kde tato podmínka neplatí.

Dokumenty potřebné pro registraci: Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, certifikáty (alespoň 1 – na materiály z SVT), podepsané čestné prohlášení viz http://www.zelenausporam.cz/ke-stazeni/497/4756/detail/cestne-prohlaseni-dodavatele/ 

Dotační energetická studie 

Posouzení stávajícího stavu a návrh energetických úspor s ohledem na možnost dotace z programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“

Tepelně technické posouzení stávajících konstrukcí (Posouzení obálky budovy – obvodové stěny, střecha, podlaha, okna)
Komplexní návrh energetických úspor:
1. Snížení měrné potřeby tepla na vytápění o 20%
2. Snížení měrné potřeby tepla na vytápění o 30%
3. Snížení  měrné potřeby tepla na vytápění o 40% a zároveň dosažení měrné  potřeby tepla na vytápění na hodnotu 70(40)kWh/m2 RD a 55(30)kWh/m2 BD
Doporučení optimálního řešení dle požadavků investora
Navržení skladby včetně konkrétních materiálů a tloušťek izolace
Výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění
Výpočet výše dotace (Kč) dle vytápěné podlahové plochy objektu
 

Zpracování projektové dokumentace a tepelně-technického posouzení pro dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM 

Projektová dokumentace + energetické posouzení viz  „Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám“ na www.zelenausporam.cz
Technická zpráva
-  Odborný posudek část 1 - Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budovy pro výchozí a nový stav podle ČSN 73 0540:2007 – Tepelná ochrana budov
-  Odborný posudek část 2 – Výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem s případným použitím metody výpočtu a okrajových podmínek dle TNI 73 0329(30)
Výkresová část
Krycí list
 

Kompletní administrativa potřebná k podání žádosti o dotace 

Vypracování všech dokumentů žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám
Podání žádosti příslušnému krajskému pracovišti SFŽP
Tisknout str?nku Tisknout stránku       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2010 VPS Střechy, izolace, fasády. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové
Vytvořilo Animáto