Zelená úsporám - Dotační příručka - Slovníček pojmů

  Slovníček pojmů 

Potřeba tepla na vytápění (kWh/m2/rok) - množství energie, kterou dům potřebuje na vytápění vnitřních prostor na normou danou teplotu. Počítá se v kilowattech na metr čtvereční a rok. Údaj se uvádí i v energetickém průkazu, vypočítá ho odborník.
 
Tepelné čerpadlo - přístroj, který vytápí dům energií získanou ze země, vody nebo vzduchu. Dotace se vztahují na typy země-voda, voda-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch.
 
Solární kolektory - zařízení, která energií ze slunce ohřívají vodu nebo i přitápějí. Je nutné je kombinovat s jiným zdrojem tepla pro dobu, kdy méně svítí slunce.
 
Řízené větrání s rekuperací - automatické větrání systémem ventilátorů, aniž se musí otvírat okna. Ze vzduchu odcházejícího z místnosti se odčerpává teplo, které se smísí s čerstvým vzduchem přiváděným do interiéru. Díky tomu je v domě stále čerstvý vzduch, ale neztrácí se teplo, jako je tomu u větrání okny.
 
Nízkoenergetický dům - u zateplování v programu Zelená úsporám je to rodinný dům s roční potřebou tepla do 70 kilowatthodin na metr čtvereční nebo bytový dům s potřebou tepla do 55 kWh/m2. To je o polovinu méně než u běžných nových domů a dvakrát až třikrát méně než ve starších domech.
 
Pasivní dům - velmi dobře utěsněný a izolovaný dům. Při jeho stavbě se využívají izolace o tloušťce i přes 30 centimetrů, musí se dokonale vzduchotěsně uzavřít. Domy jsou vždy vybaveny řízeným větráním s rekuperací tepla. Roční potřeba tepla u rodinných domů nejvýše 20 kWh/m2, u bytových domů nejvýše 15 kWh/m2. To je asi sedmina ve srovnání s běžným novým domem.
 
Biomasa - palivo rostlinného původu, například dřevo, dřevěné brikety nebo peletky, štěpka, kůra, sláma, obilí.
 
Peletky - malé špalíčky, které se lisují z dřevního či rostlinného odpadu. Topí se jimi ve speciálních automatických kotlích na peletky.
 
Podlahová plocha - celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy, vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobývaných sklepů a oddělených nevytápěných ploch.
Tisknout str?nku Tisknout stránku       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2010 VPS Střechy, izolace, fasády. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové
Vytvořilo Animáto