Zelená úsporám - Dotační příručka - Přehled programu

  Přehled dotačního programu 

CELKOVÉ ZATEPLENÍ - A1 

Na co je možné žádat
Snížení měrné potřeby tepla o 40 % a dosažení měrné potřeby tepla na vytápění na hodnotu 70 kWh/m2 (40 kwh/m2) pro RD a 55kWh/m2(30kWh/m2) pro BD.
 
Kolik můžete dostat:
 
Rodinné domy (max. na 350 m2 podlahové plochy)*
zateplení na 70 kWh/m2 – 1 550 Kč/m2
zateplení na 40 kWh/m2 – 2 200 Kč/m2
Bytové domy (max. na 120 m2 na bytovou jednotku)
zateplení na 55 kWh/m2 – 1 050 Kč/m2
zateplení na 30 kWh/m2 – 1 500 Kč/m2
 
Která pravidla zůstala
Celkovým zateplením je nutné dosáhnout nízkoenergetického domu. Je třeba využít firmy a výrobky zapsané v seznamu Státního fondu životního prostředí ČR – ty najdete na www.zelenausporam.cz. Zateplovat se státní podporou můžete jen domy vedené stavebním úřadem jako stavby k trvalému bydlení.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ - A2 

Na co je možné žádat
Snížení měrné potřeby tepla o 20 % nebo 30 %. Dotaci lze získat i na jednu úpravu, třeba jen výměnu oken. Příspěvek na částečné zateplení na jeden dům je možné dostat jen jednou, takže nemůžete se státní podporou nejdřív jen vyměnit okna a příští rok chtít příspěvek třeba na zateplení střechy. Druhou dotaci získáte, jen když dům celkově zateplíte. Podporu stát poskytuje jako pevnou částku na metr čtvereční podlahové plochy.
 
Kolik můžete dostat:
 
Rodinné domy (max. na 350 m2 podlahové plochy)
snížení spotřeby o 20 % – 650 Kč/m2
snížení spotřeby o 30 % – 850 Kč/m2
Bytové domy (max. na 120 m2 na bytovou jednotku)
snížení spotřeby o 20 % – 450 Kč/m2
snížení spotřeby o 30 % – 600 Kč/m2
 
Která pravidla zůstala
Dotaci fond poskytuje na výměnu oken, zateplení fasády, střechy či podlahy a na instalaci řízeného větrání s rekuperací. Je třeba využít firmy a výrobky zapsané v seznamech Státního fondu životního prostředí ČR – ty najdete na www.zelenausporam.cz. Zateplovat se státní podporou můžete jen domy vedené stavebním úřadem jako stavby k trvalému bydlení.
 

SOLÁRNÍ KOLEKTORY - C3 

Na co je možné žádat
U rodinných domů stačí solární kolektory s ročním výkonem 1 500 kWh. Podporu stát poskytuje jen jako pevnou částku na solární systém.
 
Kolik můžete dostat:
 
Rodinné domy
ohřev vody – 55 000 Kč
ohřev vody a přitápění – 80 000 Kč
Bytové domy
ohřev vody – 25 000 Kč na byt
ohřev vody a přitápění – 35 000 Kč na byt
 
Která pravidla zůstala
Je třeba využít firmy a výrobky ze seznamu Státního fondu životního prostředí ČR (na www.zelenausporam.cz). Stát podporuje kolektory na ohřev vody i přitápění, nikoliv solární panely na výrobu elektřiny.
 

EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ - C1, C2 

Na co je možné žádat
Do konce roku 2010 můžete získat příspěvek na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu u jakékoliv novostavby. Poté začne platit podmínka postavit nízkoenergetický dům. Podpora může pokrýt až sto procent nákladů. Příspěvek stát poskytuje jen jako pevnou částku na úpravu. Majitelé bytových domů mohou kromě kotlů na biomasu žádat i o příspěvek na tepelná čerpadla.
 
Kolik můžete dostat:
 
Rodinné domy
kotel na biomasu s automatickým přikládáním a akumulační nádrží – 95 000 Kč
kotel na biomasu s ručním přikládáním a akumulační nádrží – 80 000 Kč
kotel na biomasu s ručním přikládáním bez akumulační nádrže – 50 000 Kč
tepelné čerpadlo s invertorem nebo s akumulační nádrží země-voda, voda-voda – 85 000 Kč
tepelné čerpadlo bez invertoru země-voda, voda-voda – 75 000 Kč
tepelné čerpadlo vzduch-voda s chladivem – 75 000 Kč
tepelné čerpadlo s invertorem nebo s akumulační nádrží vzduch-voda – 55 000 Kč
tepelné čerpadlo bez invertoru vzduch-voda – 50 000 Kč
tepelné čerpadlo s invertorem vzduch-vzduch – 45 000 Kč
Bytové domy
kotel na biomasu – 25 000 Kč na byt
tepelné čerpadlo s invertorem nebo s akumulační nádrží země-voda, voda-voda – 24 000 Kč na byt
tepelné čerpadlo bez invertoru země-voda, voda-voda – 20 000 Kč na byt
tepelné čerpadlo vzduch-voda s chladivem– 23 000 Kč na byt
tepelné čerpadlo s invertorem nebo s akumulační nádrží vzduch-voda – 17 000 Kč na byt
tepelné čerpadlo bez invertoru vzduch-voda – 15 000 Kč na byt
tepelné čerpadlo s invertorem vzduch-vzduch – 15 000 Kč na byt
 
Která pravidla zůstala
Podporu získáte, když instalujete tepelné čerpadlo či kotel na biomasu do novostavby. Nebo když jimi nahradíte elektrické vytápění, kotel na uhlí či lehký topný olej ve starším domě. Je třeba využít firmy a výrobky zapsané v seznamu Státního fondu životního prostředí ČR (ty najdete na www.zelenausporam.cz) a ekologické vytápění instalovat v domech k trvalému bydlení.
  

PASIVNÍ DOMY – B 

Na co je možné žádat
Firmy na stavbu pasivních domů není nutné vybírat v seznamech Státního fondu životního prostředí ČR – můžete si najít jakékoliv dodavatele na trhu.
 
Kolik můžete dostat:
 
Pasivní rodinný dům
250 000 Kč
Byt v pasivním domě
150 000 Kč
 
Která pravidla zůstala
Pasivní rodinný dům musí mít roční potřebu tepla na vytápění nejvýše 20 kWh/m2, bytový dům do 15 kWh/m2.

   

PROJEKT A ENERGETICKÉ HODNOCENÍ 

Podpora na přípravu a realizaci opatření (podpora na projekt)
Stát přispěje na projekt a energetické hodnocení, které jsou nezbytnými přílohami k žádosti o dotaci. Při kombinaci více úprav získáte podporu na všechny potřebné projektové dokumentace, energetické hodnocení stát podpoří pouze jednou.
 
Kolik můžete dostat:
 
Zateplení - A
energetické hodnocení – 10 000 Kč (RD), 15 000 Kč na dům (BD)
projekt – 10 000 Kč (RD), 2 000 Kč na byt (BD)
Ekologické vytápění - C1, C2
energetické hodnocení – 10 000 Kč (RD), 15 000 Kč na dům (BD)
projekt – 5 000 Kč (RD), 15 000 Kč na dům (BD)
Solární kolektory – ohřev vody - C3
projekt 5 000 Kč (RD), 15 000 Kč na dům (BD)
Solární kolektory – ohřev vody a přitápěnín - C3
energetické hodnocení – 10 000 Kč (RD), 15 000 Kč na dům (BD)
projekt – 5 000 Kč (RD), 15 000 Kč na dům (BD)
Pasivní dům - B
projekt – 40 000 Kč na dům (RD i BD)
 
Která pravidla zůstala
Pokud se jedná o rozsáhlejší stavební úpravy, potom je potřeba mít dokumentaci i pro stavební úřad (stavební povolení nebo ohlášení stavby).
 
Dotační bonus
A + C.1 RD – 20 000 Kč, BD - 50 000 Kč
A + C.3 RD – 20 000 Kč, BD - 50 000 Kč
B + C.3 RD – 20 000 Kč, BD - 50 000 Kč
C.2 + C.3 RD – 20 000 Kč, BD - 50 000 Kč
Tisknout str?nku Tisknout stránku       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2010 VPS Střechy, izolace, fasády. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové
Vytvořilo Animáto